Simskola

Simskola

Alla barn som går på simskolan under våren är garanterad plats till hösten.

Inför starten ht17 har vi redan 8 barn i kö.

I vår simskola går 67 barn fördelade på 6 grupper. Medlemskap i föreningen är obligatoriskt för att delta i simskolan. Kostnad för 10 gånger är 450 kronor. Malin Hewer, Susanne Södlund och Alexander Gustafsson är simlärare.