Styrelsen 2017

Styrelsen 2017

Ordförande:

Jonas Fransson 

070 39 39 273

Vice ordförande:

Stephen Westerholm

073 53 26 933

Kassör:

Marie Ostrand

Sekreterare:

Åke Karlsson

Ordinarie ledarmot

Karl-Axel Neikter

Peter Rundqvist

Jerry Gustafsson

Jonas Åkesson

Madeleine kullin