Styrelsen 2019

Styrelsen 2019

Ordförande:

Jonas Fransson 

070 39 39 273

Vice ordförande:

Stephen Westerholm

073 53 26 933

Kassör:

Marie Ostrand

Sekreterare:

Madeleine Kullin

Ordinarie ledarmot

Karl-Axel Neikter

Peter Rundqvist

Elinore Heim

Jonas Åkesson

Åke Karlsson