Styrelsen 2017

Styrelsen 2017

Ordförande:

Malin Hewer

070-7317976, 0477-60070 

Vice ordförande:

Susanne Södlund

Kassör:

Marie Ostrand

Sekreterare:

Åke Karlsson

Ordinarie ledarmot

Karl-Axel Neikter

Peter Rundqvist

Jerry Gustafsson

Jonas Åkesson

Jonas Fransson