Välkommen till badhuset!

Hej.
Julbadet kommer att ske den 18/12 2018
Mvh orförarn.

Har du sett att vi finns på facebook?