Välkommen till Linneryds Badhus

Historien om föreningen

Då Linneryds badhus byggdes 1966 fanns det flera mötesplatser i Linneryd.

Idag flera år sedan finns fortfarande badhuset kvar medan mycket annat har försvunnit.

Badhuset har vid ett flertal tillfälle varit hotat av nedläggning, första gången var det 2003.

Då bildades Linneryds bad- och motionsförening, i 7 år drevs verksamheten av föreningen medan Tingsryds kommun ägde fastigheten(betalade driften).

2010 fick föreningen ett ultimatum från kommunen, överta badhuset eller så läggs verksamheten ner.

Vi stod då inför ett val, kostnaden för badhuset är cirka 180 000 kronor per år.

Visst skulle vi få ett driftbidrag från kommunen på 70 000 kronor per år men trots detta är det ganska mycket pengar som saknades för att badhuset skulle gå runt.

Men vi tror på att badhuset har en framtid och vi är måna om att barn och ungdomar i Linneryd skall ha någonstans att spendera sin fritid i, samt att deras simkunnighet skall öka.

Detta gjorde, att från och med 1 september 2010 driver vi badhuset och står själva för alla kostnader.

Idag är det 336 medlemmar i föreningen(ökning från 2016) och drygt 40 stycken utav dessa hjälper till att hålla badhuset öppet, tisdagar och fredagar för allmänheten. 

1113 besökare hade vi under 2017, vilket är en säkning sedan året innan. Utöver allmänheten har genomsnitt 150 personer badat varje vecka(simskola, vattengymnasik, skola/barnomsorg och privata uthyrningar). Totalt 5100 badbesökare.

Förskolan och skolan har fri tillgång till badhuset dagtid under höst- och vårterminer, detta bidrag till att barnen få en vattenvana som är grunden för kommande simundervisning.

Detta i samband med simskola gör att flertalet barn som slutar första klass i Linneryds skolan klarar kraven för simborgarmärket.

Enligt läroplanen för skolan skall man uppnå kraven för detta märke senast i årskurs 5.

Här kan man tydligt se hur närheten och möjligheten till vattenaktivitet ger resultat.

Simskola är en aktivitet som föreningen anordna, barnen som börjar hos oss är mellan tre och fem år. Förutom simskola har vi under flera år anordnat vattenträning.