Välkommen till Linneryds Badhus

Standardsida

Bli medlem

Linneryds badhus drivs som en förening.

Föreningen står för all drift och omkostnader, Tingsryds kommun utbetalar årligt ett driftbidrag men det täcker inte kostnaderna för driften.

Föreningen är beroende av alla hjälpsamma medlemmar. Idag har föreningen 301 medlemmar och ca 40 utav dessa hjälper till att hålla badhuset öppet. Stort tack till alla er🙂

Alla medlemmar får rabatt på inträde och hyrtillfälle.

Medlemsavgiften är: 

250 kronor/ familj

100 kronor/ vuxen

60 kronor/ barn

Medlemsavgiften betalas årsvis.

Bankgiro: 5591-1887

Swish:1233133303